dimecres, 15 de juny de 2011

Laminació de les cobertes

Des de fa un any (anteriorment no es feia) els llibres d'Emboscall es presenten amb la coberta laminada. Davant de la vulnerabilitat dels exemplars, que, sobretot si estaven exposats en punts de venda, s'embrutaven i tacaven més fàcilment i ràpidament del que convindria, es va decidir d'adquirir una màquina laminadora de segona mà. Des de sempre, la intenció havia sigut presentar els llibres sense laminar, perquè aquest procés significa adherir un element sintètic (un plàstic altament elaborat) sobre el paper, desnaturalitzant-ne l'aparença i el tacte. Però els avantatges d'aquest sistema són superiors al principi "ètic-estètic" que ens féu bandejar-lo inicialment: ofereix una protecció real al llibre, i produeix, en el cas del laminat brillant, un efecte potenciador del color, i, en el cas del mat, un efecte d'acabat elegant, aspectes estètics prou remarcables. El tacte dels llibres, és cert, ja no és el del paper nu, però tampòc es pot dir que sigui el d'un pàstic rígid: és llis, però no fred i dur.

A continuació hi ha un vídeo on es mostra la laminació d'unes tapes, a tall d'exemple: